پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی104مورد تجاوز به حریم جاده های خراسان شمالی شناسایی شد

تاریخ انتشار: 1397/10/09

رئیس اداره ایمنی راه  و حریم اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای خراسان شمالی گفت: در 9 ماهه سالجاري 104 مورد تخلف تجاوز به حریم راه های استان شناسایی و با آن برخورد شده است.

علی پرتونيا اظهار داشت: در این مدت برخورد با بیش از 50 مورد تخلفات تجاوز به حریم جاده ها، منجر به قلع و قمع شده است.

وی افزود: حفظ حریم برای توسعه راه در آینده و همچنین ارتقای ایمنی راه حائز اهمیت است.

رئیس اداره ایمنی راه  و حریم اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای خراسان شمالی گفت: این اداره کل در راستای وظایف قانونی خود و برابر مواد ۷ و ۸ قانون ایمنی راه و راه آهن مصوب مجلس محترم شورای اسلامی با هماهنگی مراجع ذیصلاح اقدامات لازم را جهت صیانت از احاریم راه و رفع تعرضات انجام میدهد.

پرتونيا در بخش دیگر سخنان خود اجرای بیش از یک هزار کیلومتر خط کشی، نصب 15 هزار و 500 عدد تابلوهای اخطاری و انتظامی مسیر نما و جهت نما، نصب 150 مترمربع تابلوهای اطلاعاتی و نصب 4.5 کیلومتر حفاظ ایمنی و گارد ریل دو موج را از اقدامات سالجاري  به منظورارتقای ایمنی سفرهای جاده ای استان عنوان کرد.

رئیس اداره ایمنی راه  و حریم اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای خراسان شمالی گفت: تعمیرات 14.5 کیلومتر حفاظ ایمنی، نصب 500 متر نیوجرسی، ارتقای شیب شیروانی حاشیه راهها  به طول 500 کیلومتر از اقداماتی است که امسال در راهداری استان انجام شده است.

***************************************

منبع:نودهي- روابط عمومي اداره كل راهداري وحمل ونقل جاده اي خراسان شمالي​مشخصات:
نظرات: *