پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلیصدور 9204 کارت هوشمند برای رانندگان ناوگان جاده اي بارومسافر خراسان شمالی

تاریخ انتشار: 1398/07/16

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای خراسان شمالی گفت: نیمه نخست سال جاري  9 هزار و 204 فقره کارت هوشمند برای رانندگان ناوگان حمل و نقل جاده اي در استان خراسان شمالي  صادر،تمديد وتجديد شده است.

مهندس علی اصغر بدیعی مقدم اظهار کرد: این رقم در مدت مشابه سال قبل، 9 هزار و 192 فقره کارت هوشمند بوده است.

وی افزود: شمار رانندگان فعال در بخش حمل و نقل مسافری در این استان تا پایان شهریور ماه سالجاري، يك هزارو 615 نفر ثبت شده و شمار کارت هوشمند رانندگان فعال در بخش بار 7 هزار و506 فقره کارت است.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای خراسان شمالی گفت: شمار کارت هوشمند صادر شده برای رانندگان وانت بار 73 فقره و برای رانندگان روستایی 10 فقره بوده است.

********************************
منبع:نودهي- روابط عمومي اداره كل راهداري وحمل ونقل جاده اي خراسان شمالي​


مشخصات:
نظرات: *