سمتمدير كل
عکس
نامعلي اصغر
نام خانوادگیبديعي مقدم
تلفن مستقیم32245410
نمابر32247251
تلفن داخلی111
پست الکترونیکbadiei@rmto.ir
 
سمترییس اداره برنامه ريزي و بودجه
عکس
نامراشين
نام خانوادگیقدرت زاده
تلفن مستقیم32249590-1
نمابر
تلفن داخلی142
پست الکترونیکr-ghodratzadeh@rmto.ir
 
سمتكارشناس
عکس
نامصفورا
نام خانوادگیسرداريان
تلفن مستقیم32249590-1
نمابر
تلفن داخلی141
پست الکترونیکs-sardariyan@rmto.ir
 
سمتحراست
عکس
ناماحمد
نام خانوادگیشهركي
تلفن مستقیم32249590-1
نمابر
تلفن داخلی140
پست الکترونیکa-shahraki@rmto.ir
 
سمتمسئول دفتر
عکس
ناماصغر
نام خانوادگیطاهري
تلفن مستقیم32249590-1
نمابر
تلفن داخلی168
پست الکترونیکtaheri@rmto.ir
 
سمترئيس اداره حقوقي
عکس
نامهادي
نام خانوادگیعسكرآبادي
تلفن مستقیم32249590-1
نمابر
تلفن داخلی103
پست الکترونیکaskarabadi@rmtoir
 
سمتمسئول روابط عمومي
عکس
نامزهرا
نام خانوادگینودهي
تلفن مستقیم32224775
نمابر
تلفن داخلی105
پست الکترونیکnodehi@rmto.ir
 

کلیه حقوق سایت متعلق به اداره کل راهداري و حمل‌ونقل جاده‌اي استان خراسان شمالی میباشد .
طراحی و پیاده سازی "سامیکس"