سمتمعاون توسعه مديريت ومنابع
عکس
نامهادي
نام خانوادگیرباطي
تلفن مستقیم32249590-1
نمابر
تلفن داخلی156
پست الکترونیکh-robati@rmto.ir
 
سمتكارشناس انجام امور مربوط به دبيرخانه
عکس
نامزهره
نام خانوادگیايماني
تلفن مستقیم32249590-1
نمابر
تلفن داخلی122
پست الکترونیکz-imani@rmto.ir
 
سمتبايگان
عکس
نامسيده سميرا
نام خانوادگیصدرحسيني
تلفن مستقیم32249590-1
نمابر
تلفن داخلی133
پست الکترونیکfiroze@rmto.ir
 
سمترئيس امور اداري
عکس
نامرضا
نام خانوادگیوضيع
تلفن مستقیم32249590-1
نمابر
تلفن داخلی132
پست الکترونیکr.vazi@yahoo.com
 
سمترييس امور مالي
عکس
نامهادي
نام خانوادگیهدايتي
تلفن مستقیم32249590-1
نمابر
تلفن داخلی145
پست الکترونیکhedayati@rmto.ir
 
سمتحسابدار
عکس
نامنياز طواق
نام خانوادگیاماني
تلفن مستقیم2249590-1
نمابر
تلفن داخلی144
پست الکترونیکn-amani@ttoir
 

کلیه حقوق سایت متعلق به اداره کل راهداري و حمل‌ونقل جاده‌اي استان خراسان شمالی میباشد .
طراحی و پیاده سازی "سامیکس"