سمتكارشناس
عکس
نامرضا
نام خانوادگیميرعرب رضي
تلفن مستقیم32249590
نمابر
تلفن داخلی147
پست الکترونیکmirarab@rmtoir
 
سمتكارشناس حمل و نقل
عکس
نامهادي
نام خانوادگیجهانگيري
تلفن مستقیم32249590-1
نمابر
تلفن داخلی119
پست الکترونیکjahangiri@rmtoir
 
سمترئيس اداره حمل و نقل كالا
عکس
ناماسماعيل
نام خانوادگیاصغري
تلفن مستقیم32249590-1
نمابر
تلفن داخلی114
پست الکترونیکasghari@yahoocom
 
سمتكارشناس ايمني و تصادفات
عکس
ناممحمد رضا
نام خانوادگیارقند
تلفن مستقیم32249591
نمابر
تلفن داخلی115
پست الکترونیکknasirahmadi@gmailcom
 
سمترییس اداره ايمني و تصادفات
عکس
نامحامد
نام خانوادگیمعروف
تلفن مستقیم32249590
نمابر
تلفن داخلی115
پست الکترونیکhamedmarof@gmail
 
سمتكارشناس حمل ونقل مسافر
عکس
ناماحسان
نام خانوادگیبرات زاده
تلفن مستقیم32249590-1
نمابر
تلفن داخلی118
پست الکترونیکbaratzadeh@rmto.ir
 
سمترییس حمل و نقل مسافر
عکس
نامعلي
نام خانوادگیشرفي
تلفن مستقیم32249590
نمابر
تلفن داخلی125
پست الکترونیکsharafi@rmto.ir
 

کلیه حقوق سایت متعلق به اداره کل راهداري و حمل‌ونقل جاده‌اي استان خراسان شمالی میباشد .
طراحی و پیاده سازی "سامیکس"