معرفی کارکنان

 
  
  
  
  
  
  
  
  
عکس
سمتكارشناس مسئول نظارت بر ساخت و بهره برداري
نامرسول
نام خانوادگیضيغمي
تلفن مستقیم32249590-1
نمابر
تلفن داخلی153
پست الکترونیکzeighami@rmto.ir
 
عکس
سمترييس اداره فن آوري اطلاعات و ارتباطات
ناممعصومه
نام خانوادگیپوربرات
تلفن مستقیم32249590-1
نمابر
تلفن داخلی152
پست الکترونیکporbarat@rmtoir
 
عکس
سمتمعاون فني و نظارت
نامتيمور
نام خانوادگیرنجبر
تلفن مستقیم
نمابر
تلفن داخلی104
پست الکترونیکranjbar@rmto.ir
 
عکس
سمتكارشناس فناوري اطلاعات
نامالهام
نام خانوادگیعباسي
تلفن مستقیم32249590
نمابر32247251
تلفن داخلی149
پست الکترونیکabasi@rmto.ir
 

کلیه حقوق سایت متعلق به اداره کل راهداري و حمل‌ونقل جاده‌اي استان خراسان شمالی میباشد .
طراحی و پیاده سازی "سامیکس"