معرفی کارکنان

 
  
  
  
  
  
  
  
  
سمتمعاون راهداري
عکس
ناممحمد
نام خانوادگیمشتري
تلفن مستقیم05832210991
نمابر05832210992
تلفن داخلی102
پست الکترونیکmoshtari@rmto.ir
 
سمترييس اداره نگهداري راهها
عکس
نامعلي
نام خانوادگیرباني
تلفن مستقیم32210994
نمابر
تلفن داخلی110
پست الکترونیکrabani@rmto.ir
 
سمترييس اداره ايمني راه و حريم
عکس
نامعلي
نام خانوادگیپرتونيا
تلفن مستقیم
نمابر
تلفن داخلی
پست الکترونیکpartoniya@rmto.ir
 
سمترئيس اداره ماشين آلات
عکس
نامكامران
نام خانوادگیمرادي
تلفن مستقیم32249590
نمابر32247251
تلفن داخلی
پست الکترونیکmoradi@rmto.ir
 

کلیه حقوق سایت متعلق به اداره کل راهداري و حمل‌ونقل جاده‌اي استان خراسان شمالی میباشد .
طراحی و پیاده سازی "سامیکس"